Bố cáo giải thể công ty

Thứ tư, 21/01/2015 18:42

Tên công ty: Công ty Cổ Phần Thương mại và Du lịch Bưu điện Hà Tĩnh

Địa chỉ: tại nhà nghỉ Thiên Cầm – thị trấn Thiên Cầm – Cẩm Xuyên.

Mã số doanh nghiệp: 28.03.000456 cấp ngày 28 /11/2008 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh.

Đại diện pháp luật: Ông Lê Đức Ninh

Lý do giải thể: Kinh doanh thua lỗ kéo dài.

Công ty đang tiến hành thủ tục giải thể. Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày đăng bố cáo, yêu cầu các đơn vị cá nhân đến giải quyết mọi vấn đề có liên quan. Quá thời hạn trên, công ty không chịu trách nhiệm về mọi khiếu nại sau này.

Nguồn Hatinhnews.com

 

Gửi bình luận