UBND HUYỆN LỘC HÀ, HÀ TĨNH: Từ 1.5 chi trả phụ cấp thâm niên nhà giáo theo lương hằng tháng

Thứ hai, 20/05/2013 11:53

Báo Lao Động đã chuyển đến UBND huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh đơn của một số giáo viên tiểu học trên địa bàn huyện phản ánh về việc phụ cấp thâm niên nhà giáo (PCTNNG) chưa được chi trả vào lương hằng tháng và việc không tính phụ cấp thâm niên hằng tháng ảnh hưởng đến việc tính phụ cấp ưu đãi đứng lớp.

Ngày 3.5.2013, UBND huyện Lộc Hà đã có CV số 328/UBND – TCKH gửi Báo Lao Động trả lời nội dung bạn đọc hỏi. Theo đó, năm 2011-2012 huyện Lộc Hà chậm trả PCTNNG vào tiền lương hằng tháng vì các lý do:

Việc tính toán, xác định thời gian tập sự, thời gian công tác, thời điểm vào ngành của từng cán bộ giáo viên để tính tỉ lệ phần trăm được hưởng của mỗi đối tượng là rất khó khăn do khối lượng thực hiện lớn, mất nhiều thời gian rà soát và yêu cầu sự phối hợp đồng bộ của các ngành liên quan. Trong khi Lộc Hà là một huyện mới thành lập nên đội ngũ cán bộ thuộc các phòng liên quan thực hiện việc này còn thiếu, do đó triển khai chưa kịp thời.

Thực hiện CV số 13757/BTC – KHTC ngày 9.10.2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn thực hiện chế độ PCTNNG năm 2011 và 2012 yêu cầu tổng hợp kinh phí thực hiện chế độ PCTNNG từ ngày 1.5.2011 đến 31.12.2012 gửi bộ trước ngày 19.10.2012. Do đó, nguồn kinh phí chi trả cho các đối tượng được hưởng phải trình UBND tỉnh, Bộ Tài chính để cấp kinh phí về cho huyện.

Mặc dù có khó khăn chủ quan và khách quan, nhưng để đảm bảo quyền lợi cho các nhà giáo một cách nhanh nhất, huyện Lộc Hà đã làm việc với Sở Tài chính để ứng nguồn kinh phí và chi trả chế độ phụ cấp thâm niên nghề năm 2011, 2012 cho các nhà giáo của bậc THCS, tiểu học và mầm non trên địa bàn huyện trong các đợt sau: Đợt 1: Ngày 6.9.2012, UBND huyện đã chi trả chế độ phụ cấp 8 tháng (từ tháng 5 – 12.2011); đợt 2: Ngày 21.12.2012 UBND huyện đã chi trả chế độ phụ cấp 12 tháng (từ tháng 1- 12.2012). Như vậy đến 31.12.2012 tất cả các đối tượng nhà giáo trên địa bàn huyện Lộc Hà đã được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nghề từ 1.5.2011 đến 31.12.2012.

Năm 2013, còn riêng huyện Lộc Hà chưa tính hưởng PCTNNG vào lương hằng tháng và việc này ảnh hưởng đến phụ cấp ữu đãi đứng lớp: Theo quy định, huyện phải phê duyệt nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ PCTNNG năm 2013 xong, các đơn vị mới được chi trả, do vậy việc chậm chi trả như bạn đọc phản ánh là đúng. Đến nay, huyện đã phê duyệt xong và Phòng TCKH huyện đã hướng dẫn các đơn vị chi trả chế độ PCTNNG truy lĩnh 4 tháng (từ tháng 1 – 4.2013) và chi trả hằng tháng từ 1.5.2013 cho các đối tượng. Theo hướng dẫn cách tính phụ cấp ưu đãi tại các văn bản hiện hành thì PCTNNG không được dùng để tính phụ cấp ưu đãi nên không ảnh hưởng đến phụ cấp ưu đãi.

                                                                                                                                           Theo Báo Lao Động

Gửi bình luận