Học tập, quán triệt nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

Thứ năm, 14/03/2013 15:22

Trong 2 ngày 14 và 15/3, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2012 - 2017) và tập huấn kỹ năng công tác đoàn năm 2013.

Hội nghị đã triển khai các chuyên đề: Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên nhiệm kỳ 2012-2017, những nội dung trọng tâm 2 phong trào: Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc; đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, tình hình hiện nay về an ninh quốc phòng và biên giới hải đảo, "Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng đội TNTP Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X", "Nâng cao chất lượng công tác xây dựng đoàn và mở rộng mặt trận đoàn kết hợp tập hợp thanh niên trong nhiệm kỳ 2012 - 2017", chuyên đề về kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn.

Học tập, quán triệt nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

Đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn nhằm thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã đề ra.

                                                                                                                        Theo Báo Hà Tĩnh

Gửi bình luận